loading

Házirend

A KARINTHY SZÍNHÁZ HÁZIRENDJE

 

Színházunk előadásaira a jegypénztárban (1115 Budapest Bartók Béla út 130.) személyesen, illetve online rendszeren keresztül (www.karinthyszinhaz.hu) lehet jegyeket, illetve bérletet vásárolni.

Jegypénztárunk minden nap 13-18 óráig tart nyitva, illetve a délelőtti gyerekelőadások kezdési időpontja előtt 1 órával nyit. Az előadások kezdése előtt fél órával a jegyelővétel és a foglalások átvétele szünetel, csak az adott előadásra lehet jegyet vásárolni.

Azokon a hétvégéken, amikor nincs előadás, zárva tartunk.

Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel lehet látogatni.

A belépőjegy megváltásával a Színház látogatója elfogadja annak házirendjét.

Előadásainkat három éven aluli gyermekek nem látogathatják. 

Előadásainkat mindenki saját felelősségére nézheti meg. 

Az előadásainkra késve érkező nézőink helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket nem áll módunkban beengedni. 

A stúdióban játszott előadásokon a nézők érkezési sorrendben foglalhatják el helyeiket.

Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó néző csak a szünetben térhet vissza a helyére. 

Kerekesszékes nézőink részére a Karinthy Színház részben akadálymentesen látogatható. A színház nem rendelkezik mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel. Kerekes-székes nézőink a számukra 3 fenntartott helyre, kísérőik a legközelebbi pótszékre vásárolhatnak belépőjegyet. A kerekes-székes látogatóink a hátsó, díszletajtón keresztül juthatnak a nézőtérre.

A ruhatár használata: 

  • A ruhatár használata kötelező! 
  • Ha nézőnk olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor nézőtéri dolgozóink lehetővé teszik ezek bevitelét az adott nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt. 
  • Csak tiszta, összecsukható, kézben szállítható, a ruhatárban elhelyezhető méretű kerékpár, roller, elektromos roller hozható be a színházba. Görkorcsolya, gördeszka a ruhatárban elhelyezendő csomagként hozható be, azok használata a színház területén tilos. Ezen eszközök tárolása a ruhatárban engedélyezett. 
  • A ruhatár az előadást követően fél óráig tartanak nyitva. 
  • A ruhatár díjmentes! 

A Karinthy és Karinthy Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) fenntartja előadásai, rendezvényei tekintetében az időpont-, helyszín- és szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. 

Jegyet nem áll módunkban visszaváltani, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.  

Az előadást megelőző hetedik munkanapig lehetőség van a megváltott jegy más időpontra történő cseréjére. Jegycsere esetén pénzt visszaadni nem áll módunkban. 

Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni tudja. 

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik: 

  • A színház saját előadásaira a jegyek a színház jegypénztáraiban, az erről szóló hirdetmény megjelenésétől kezdődően, a hirdetményben szereplő határidőig, és a hirdetményben megjelenített módon válthatók vissza. 
  • Az egyéb helyen vásárolt (pl. jegyiroda, online értékesítés) jegyeket a váltás helyén válthatóak vissza.

Ha egy produkció lebonyolításához szükséges (pl. TV felvétel), a nézők átültetésének jogát a Társaság fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek legalább azonos árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt nézőtéri dolgozóink tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről. 

Jegyvásárlás előtt kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. 

Amennyiben a felnőttek számára tartott eladáson résztvevő gyermek viselkedésével, hangoskodásával zavarja az előadás élvezetét, nézőtéri kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására. 

A nézőtéri személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét zavarja. Az előadások alatt a mobiltelefon és más zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben vendégünk a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök használatával, a színház munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek. 

A Karinthy Színház egész területén készülhetnek kép – és hangfelvételek (TV, rádió, interjúk, stb.), amelyen bármely vendégünk véletlenszerűen feltűnhet. Erről az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatnak bővebben.

Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek, videofelvételek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Társaság vezetőségétől kell írásban előzetes engedélyt kérni az info@karinthyszinhaz.hu(link sends e-mail) e-mail címen. 

Előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a kedves néző a nézőtéri személyzet felszólítására sem hagy fel az előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a színház elhagyására. 

Láthatóan súlyos alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy, illetve nem higiénikus megjelenés esetén a programokat érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Nézőtéri kollégáink, a nézőtéri felügyelő és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. A nézőtéri felügyelő kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek. 

Vakvezető kutya kivételével állatot, továbbá bármilyen fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a színház területére.  

Tilos bevinni a nézőterekre ételt és italt, üveg és porcelán anyagú eszközöket, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat. 

A színház egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színház előtt, a bejárattól minimum 5 m távolságra lehet. Hamutartót biztosítunk. 

Nézőink kötelesek a színház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. 

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani a Társaság dolgozóinak utasításait, valamint az épület (kifüggesztett) kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. 

A színház területén hagyott értéktárgyakért a Társaság nem vállal felelősséget. 

Nézőink kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Társaság és mások vagyonának, illetve a színház épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 

A színház egész területén kizárólag a Társaság írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység. 

A Társaság dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. 

A fentiek a Házirend szabályai. Az a néző, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók. A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését. 

A jegy megvételével a házirendet minden nézőnk magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Minden kedves nézőnknek jó szórakozást, nagyszerű élményt kívánunk.