loading

Adatkezelési tájékoztató

Teljes adatkezelési szabályzatunk a csatolmányt megnyitva érhető el.

 1. Az adatkezelő neve:
  Karinthy és Karinthy Nonprofit Kft. (továbbiakban: Karinthy Színház)
 2. Az adatkezelő címe:
  1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
 3. Elérhetőség:
  E-mail: info@karinthyszinhaz.hu(link sends e-mail)
 4. Az adatfeldolgozó
  Karinthy és Karinthy Nonprofit Kft.
 5. Az adatfeldolgozó címe:
  1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
 6. Az adatkezelés megnevezése:
  Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 7. A kezelt adatok köre:
  e-mail cím
  név
  telefonszám
  Facebook publikus adatai
 8. Az adatkezelés célja:
  8.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó rendszerhasználatához szükséges jogosultságának azonosítása.
  8.2. A Felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok esetében az adatkezelés célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása.
  8.4. A Karinthy Színház színházi bemutatókról, eseményekről szóló tájékoztatásaival, reklámajánlataival a regisztrációkor megadott elérhetőségén a felhasználót megkeresse.
 9. Az adatkezelés időtartama:
  9.1. A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a Karinthy Színház Facebook közösségének, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatainak törlését. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Karinthy Színház törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti).
 10. A személyes adatok törlése:
  A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@karinthyszinhaz.hu(link sends e-mail) címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 11. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat Magyarország területén belül, őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk. Az Karinthy Színház minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Karinthy Színház minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
 12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Karinthy Színház fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók – weboldalon való értesítés mellett egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@karinthyszinhaz.hu(link sends e-mail) címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. A felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, e-mailben vagy a Karinthy Színház címére megküldött levélben.
 14. Felügyeleti Hatóság
  Felhasználó adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, illetve ügyfél jogorvoslattal élhet a Karinthy Színház döntése ellen, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142651

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu